19 juli 2013

3. Trädgården och dess rum

Trädgårdsdesign för Tågarpsgården del 3.

3. Trädgården och dess rum

Här finner ni del 1 Lägesanalys och del 2 Entrén.
Trädgården på gården är stor och har i sig redan ett par rum, men rummen är stora salar och upplevs därför inte så mysiga. Det gör att man inte upplever trädgården som rum för avkoppling. Därför har jag delat upp fram och baksida i några mindre rum.

Framsidan
Framsidan är främst en parkering och transportplats mellan de tre olika fastigheterna. Parkeringen ligger i vinkel mot huset och markeras av en liten allé med mindre träd. I närmast huset ligger en rondell med en plantering av träd och buskar.
Jag tycker att man även här kan få till några mindre platser att stanna upp och njuta. Ett par bänkar mot en husvägg är absolut enklast. Men eftersom huskropparna är väldigt stora och den öppna ytan också är stor och "öde" så behövs lite tak och väggar. Exempel på tak i trädgården är ett parasoll, segelduk, mindre träd i kruka eller i marken. Exempel på väggar är lite större krukor, låg mur (brösthöjd så man ser över), spaljé eller buskar. (Se inspirationsbilder nedan). Baksidan
På baksidan fanns önskemål om sittplatser för gästerna. Så jag tänker mig ett långt rum med glastak (se inspirationsbild), som man kan duka upp ett långbord under. Sedan ute i trädgården finns tre mindre cirkelrum med marktegel, för mindre sällskap. Rummen tänker jag omgärdas av doftande buskar eller låga murar. Ingången till rummen ramas in av klätterväxter över en spaljé. I mitten av allt ligger dammen. Krukor placeras ut lite var stans och skapar lite mysig känsla. Denna delen vetter ut mot det jag kallar parken, där det redan idag finns många träd och buskar. Förstärk den känslan med fler träd i olika former och färger.

Foto, skiss och trädgårdsdesign by Miriam

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för din hälsning!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...